TIC no rural

30 Xuño, 2013
Internet chega ao rural lugués co programa ‘Satelíz@te’ premium
Gran parte dos lugueses vive no rural, algúns relativamente lonxe dos principais núcleos urbanos. Se se pretende que o acceso a Internet estea ao alcance da poboación en xeral, non se pode prescindir deles; mais a Deputación detectou importantes dificultades de acceso á banda larga en varios puntos da provincia. Para resolver este problema creouse o ‘Programa de Acceso a Internet […]
premium